Gingival retraktion i samband med ortodontisk behandling- En systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Gingival retraktion i samband med ortodontisk behandling- En systematisk litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats för ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gingival retraktion i samband med ortodontisk behandling- En systematisk litteraturöversikt
Author Håkansson, Dan
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att besvara frågeställningen, hur vanligt förekommande är gingival retraktion vid ortodontisk behandling? Nollhypotesen var, gingival retraktion har inget samband med ortodontisk behandling. Sökning gjordes på en databas (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) för vetenskapliga artiklar inom medicin. Denna systematiska översikt gjordes av en observatör, för att minska risken av en godtycklig och ostrukturerad bedömning av studier, användes riktlinjer från SBU ( Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sverige). Av 186 artiklar valdes 16 ut för att delta i granskning. Ur resultatet från de tre studierna med bäst omdöme kom två fram till ett negativt samband mellan utförd behandling och retraktion av gingiva. I rådande stund verkar det av alla största vikt vara, att alltid göra en individuell bedömning före behandling. Fler studier behöver göras kring denna fråga, där hänsyn tas till gingivala retraktioners multifaktoriella ursprung.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 18
Language swe (iso)
Subject Ortodonti
Parodontologi
Gingival retraktion
Litteraturöversikt
Tandreglering
Handle http://hdl.handle.net/2043/16284 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics