Kemi : ett ämne klämt mellan biologi och fysik

DSpace Repository

Kemi : ett ämne klämt mellan biologi och fysik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Kemi : ett ämne klämt mellan biologi och fysik
Author Sjöström, Jesper
Date 2013
Swedish abstract
Som ämnesområde befinner sig kemin mellan biologin och fysiken. Därför tenderar den att bli inklämd och relativt osynlig i grundskolans NO-undervisning. En jämförelse görs med kemiforskningens förändring över tid. Dagens molekylärvetenskapliga forskning kan sägas vara del av två "supervetenskaper": materialvetenskap respektive biovetenskap. Omsatt i skolämnen behandlas materialvetenskapen främst i fysik och teknik, medan biovetenskapen främst behandlas i biologin.
Link http://www.lararnasnyheter.se/origo/2013/11/26/kem... (external link to publication)
Publisher Lärarförbundet
Host/Issue Origo;2013-11-26
ISSN 2000-1940
Pages 5
Language swe (iso)
Subject debatt
Lgr11
NO
tidigare skolåren
skolkemi
stödämne
partikelmodell
kemididaktik
Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/16285 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics