Sinusløftprocedure med Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale : En systematisk oversigtsartikel med fokus på dyreeksperimentelle undersøgelser

DSpace Repository

Sinusløftprocedure med Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale : En systematisk oversigtsartikel med fokus på dyreeksperimentelle undersøgelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Sinusløftprocedure med Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale : En systematisk oversigtsartikel med fokus på dyreeksperimentelle undersøgelser
Author Jensen, Thomas ; Schou, Søren ; Stavropoulos, Andreas ; Terheyden, Hendrik ; Holmstrup, Palle
Date 2013
Swedish abstract
Formål Formålet med denne systematiske gennemgang af litteraturen var at teste hypotesen, at der ingen forskel er på anvendelsen af Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale til sinusløftprocedure ved lateral vindueteknik baseret på dyreeksperimentelle undersøgelser. Materialer og metoder En elektronisk litteratursøgning i MEDLINE (PubMed), Embase og Cochrane kombineret med manuel søgning af relevante tidsskrifter blev udført med henblik på at inkludere dyreeksperimentelle undersøgelser offentliggjort på engelsk fra 1. januar 1990 til 1. juni 2010. Søgningen identificerede 879 undersøgelser, og 14 undersøgelser opfyldte inklusionskriterierne. Resultater Den systematiske gennemgang af de inkluderede undersøgelser viste, at stabiliteten af transplantationsmaterialets volumen forbedres signifikant ved øget mængde Bio-Oss i transplantationsmaterialet. Knogleregeneration, knogleimplantatkontakt, biomekaniske undersøgelser af implantatstabilitet og nedbrydning af Bio-Oss efter sinusløftprocedure ved de to behandlingsmodaliteter er ikke sammenlignet i dyreeksperimentelle undersøgelser. Konklusion Hypotesen om ingen forskel på anvendelsen af Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autologt knogletransplantat i forbindelse med sinusløftprocedure kunne hverken bekræftes eller forkastes baseret på de eksisterende dyreeksperimentelle undersøgelser. Jensen T, Schou S, Stavropoulos A, Terheyden H, Holmstrup P. Maxillary sinus floor augmentation with Bio-Oss or Bio-Oss mixed with autogenous bone as graft in animals: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41:114-20.
Link http://www.tandlaegebladet.dk/side.asp?aid=18596&p... (external link to publication)
Publisher Dansk Tandlægeforening
Host/Issue Tandlægebladet;3
Volume 117
ISSN 0039-9353
Pages 1
Page 194-194
Language dan (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/16288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics