Anhörigstöd

DSpace Repository

Anhörigstöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anhörigstöd
Author Westberg, Lisbeth ; Persson, Margareta
Date 2005
English abstract
The aim of the literature review was to investigate how relatives to persons suffering from dementia, experience the importance of the support from the nursing staff. Our questions were: How important is it with support from the nursing staff for relatives to persons whos suffering from dementia and which consequences could it be for the relatives if they dont get the support they need from the nursing staff.We used nine scientific articles that answered our questions.The result showed that mental, physical, social support and information from the nursing staff were of great value for relatives to persons who are suffering from dementia. The result even showed that lack of support and information resulted in stress and mental, physical and social bad health for relatives to persons whos suffering from dementia. The literature review illuminated what support is and which consequences it would be with the lack of support and information from the nursing staff. In the discussion we illustrated: that the nurse had an important role when it applies to give the relatives to persons whos suffering from dementia excellent support and clear information.
Swedish abstract
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur anhöriga till personer med demenssjukdom upplever vikten av stödåtgärder från sjukvårdspersonal. Våra frågor var: Hur viktigt är det med stödåtgärder från sjukvårdspersonal för de anhöriga till personer med demenssjukdom och vilka konsekvenser kan det bli för de anhöriga om de inte får det stöd de behöver från sjukvårdpersonal. Vi använde oss av nio vetenskapliga artiklar som svarade på våra frågeställningar. Resultatet visade att de stödåtgärder som de anhöriga till personer med demenssjukdom ansåg vara av stort värde var psykiskt, fysiskt och socialt stöd, även den information som sjukvårdspersonal kunde ge var av stor betydelse. Resultatet visade även att brist på stöd och information resulterade i att de anhöriga till personer med demenssjukdom upplevde stress, psykisk, fysisk och social ohälsa. Litteraturstudien belyste vad stödåtgärder var och vilka konsekvenser det kunde bli vid avsaknad av stöd och information från sjukvårdspersonal. I diskussionen belyste vi att sjuksköterskan hade en betydelsefull roll när det gällde att ge de anhöriga till personer med demenssjukdom ett bra stöd och en tydlig information.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject demens
information
anhöriga
sjukvård
stress
psykisk ohälsa
fysisk ohälsa
social ohälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/1629 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics