Sinusløftprocedure med Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale : En systematisk oversigtsartikel med fokus på humane undersøgelser

DSpace Repository

Sinusløftprocedure med Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale : En systematisk oversigtsartikel med fokus på humane undersøgelser

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jensen, Thomas en_US
dc.contributor.author Schou, Søren en_US
dc.contributor.author Stavropoulos, Andreas en_US
dc.contributor.author Terheyden, Hendrik en_US
dc.contributor.author Holmstrup, Palle en_US
dc.date.accessioned 2013-12-16T09:43:05Z
dc.date.available 2013-12-16T09:43:05Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.issn 0039-9353 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16290
dc.description Formål Formålet med denne systematiske gennemgang af litteraturen var at teste hypotesen, at der ingen forskel er på implantatbehandlingens resultat, når der anvendes henholdsvis Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale til sinusløftprocedure ved lateral vindueteknik baseret på humane undersøgelser. Materialer og metoder En elektronisk litteratursøgning i MEDLINE (PubMed) kombineret med manuel søgning af relevante tidsskrifter blev udført med henblik på at inkludere kliniske undersøgelser offentliggjort på engelsk fra 1. januar 1990 til 1. juni 2010. Søgningen identificerede 879 undersøgelser, og 35 undersøgelser opfyldte inklusionskriterierne. Resultater Den systematiske gennemgang af de inkluderede undersøgelser viste, at det ikke var muligt at foretage en metaanalyse på grund af betydelig variation i de inkluderede studier. Endvidere kunne der ikke identificeres langtidsundersøgelser, der sammenlignede sinusløftprocedure med de to behandlingsmodaliteter. Desuden kunne der ikke identificeres undersøgelser, hvor overlevelsen af suprastrukturen efter de to behandlingsprocedurer blev sammenlignet. Den etårige implantatoverlevelse blev sammenlignet i en enkelt undersøgelse, og der kunne ikke påvises statistisk signifikant forskel. Implantatoverlevelsen var således 96 % med Bio-Oss alene og 94 % med en blanding af 80 % Bio-Oss og 20 % autolog knogle fra underkæben. Tilsætning af en begrænset mængde autolog knogle til Bio-Oss syntes ikke at øge mængden af nydannet knogle eller knogleimplantatkontakten sammenlignet med Bio-Oss alene. Konklusion Hypotesen om ingen forskel på anvendelsen af Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autologt knogletransplantat i forbindelse med sinusløftprocedure kunne derfor hverken bekræftes eller forkastes baseret på de eksisterende humane undersøgelser. Der er således behov for supplerende langtidsundersøgelser med fokus på overlevelsen af suprastrukturer og implantater ved de to behandlingsmodaliteter, før endelige konklusioner kan drages. Jensen T, Schou S, Stavropoulos A, Terheyden H, Holmstrup P. Maxillary sinus floor augmentation with Bio-Oss or Bio-Oss mixed with autogenous bone as graft: a systematic review. Clin Oral Implants Res 2012;23:263-73. en_US
dc.format.extent 2
dc.language.iso dan en_US
dc.publisher Dansk Tandlægeforening en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Sinusløftprocedure med Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale : En systematisk oversigtsartikel med fokus på humane undersøgelser en_US
dc.type Article, other scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Odontology
dc.subject.srsc Research Subject Categories::ODONTOLOGY en_US
dc.identifier.url http://www.tandlaegebladet.dk/side.asp?aid=18677&p=18677&n=1,18,31,18677&sw=&start=&slut=&uid=753198925&side=100&color= en_US
dc.relation.ispartofpublication Tandlægebladet;5
dc.relation.ispartofpublicationvolume 117 en_US
dc.format.ePage 385
dc.format.sPage 384
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics