Oral Feedback in the EFL classroom

DSpace Repository

Oral Feedback in the EFL classroom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Oral Feedback in the EFL classroom
Author Mahdi, Diana ; Saadany, Noha
Date 2013
English abstract
Teachers use different methods to help students acquire the tools needed to learn English, or any other subject for that matter. One method is oral feedback, which is used to immediately encourage students or correct them when making an error. Our aim is therefore to investigate what kind of oral feedback can be found in a EFL-classroom and what attitudes both teachers and students have towards oral feedback. Three types of research tools were used: observation, interviews and questionnaire. The results show that the students were positive to oral feedback in the classroom, especially explicit corrective feedback. On the other hand, this type of feedback was the least used one in the classroom due to the teachers’ believing that other kinds of oral feedback are more beneficial.
Swedish abstract
Lärare använder sig av olika metoder för att hjälpa studenter att utveckla de verktyg de behöver för att lära sig engelska, eller något annat ämne. En metod här är muntlig feedback, som används för att uppmuntra elever eller korrigera dem när de utför språkliga fel. Vårt mål med detta examensarbete är därför att undersöka vilka typer av muntlig feedback som kan hittas i ett klassrum där man lär sig engelska som främmande språk och vilka attityder som både lärare och studenter kan ha gentemot muntlig feedback. Tre typer av undersökningsmetoder har använts: observationer, intervjuer och enkäter. Resultatet visar på att studenter förhåller sig positivt till muntlig feedback i klassrummet, särskilt explicit corrective feedback. Däremot var denna typ av feedback minst använd i klassrummet på grund av att lärarna tror på andra typer av feedback vara mer fördelaktiga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 74
Language swe (iso)
Subject oral feedback types
oral feedback
learner preferences
interactional feedback
corrective feedback
muntlig respons
Handle http://hdl.handle.net/2043/16294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics