Med historien som vapen – en historiedidaktisk analys av Stefan Sundströms texter

DSpace Repository

Med historien som vapen – en historiedidaktisk analys av Stefan Sundströms texter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med historien som vapen – en historiedidaktisk analys av Stefan Sundströms texter
Author Sterner, Gustav
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här texten är att med hjälp av de historiedidaktiska begreppen historiemedvetande och historiebruk analysera hur den den svenska musikern Stefan Sundströms använder historia för att ge uttryck för ideologikritik i sina texter. Sju av hans studioalbum utgör grunden för empirin där den gemensamma kontexten är att de har givits ut under borgerliga regeringar, undantaget Fabler från Bällingebro som ges ut innan valet 2006 men som innehåller låtar som var en del i valrörelsen. Orsaken är att Sundström ser sig själv som den musikaliska delen av ett vänsterpolitiskt motståndsmaskineri. Texten diskuterar också hur historia kan användas som ett politiskt vapen. Resultaten pekar på att historiemedvetandet och den politiska musiken aktiveras i relation till en större upplevd förändring, vad Rüsen kallar ett ”borderline event”. Historiebruket är därmed oftast ideologiskt, men också moraliskt, existentiellt, politiskt- pedagogiskt och konstnärligt. Låtarnas tyngd ligger i den narrativa kompetensen genom att då- nu- sedan perspektiven förskjuter betydelsen från vad historia var till vad det är. Låtarna synliggör också historiemedvetandets normativa funktion och illustrerar hur historien kan användas i syfte att protestera mot befintliga strukturer. Förhoppningen är att resultaten skall ligga till grund för andra lärare som är intresserade av att använda sig av musik i sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 76
Language swe (iso)
Subject Historiebruk
Historiemedvetande
Musik
Ideologikritik
Klass
Stefan Sundström
Handle http://hdl.handle.net/2043/16300 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics