Children's influence and participation at the meal in preschool

DSpace Repository

Children's influence and participation at the meal in preschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Children's influence and participation at the meal in preschool
Author Arvidsson, Julia ; Skoog, Linnea
Date 2013
Swedish abstract
I studien “Barnets inflytande och delaktighet kring måltiden i förskolan” har vi undersökt barns delaktighet och inflytande kring måltiden på två olika förskolor och sedan jämfört dessa. Undersökningen har genomförts med hjälp av sex stycken strukturerade observationer. Vi studerade hur de vuxna jobbade med delaktighet och inflytande med barnen. Vi studerade även hur barnens kommunikation var när de pratade med varandra och till de vuxna. Resultatet av denna studie visar att det finns en del olikheter som t.ex. att barnen på Montessoriförskolan var mer delaktiga kring själva dukningen än barnen på Ur och skur förskolan. Andra skillnader gällde hur miljön är utformad på förskolorna. Hur språket är på förskolan d.v.s. vilken kommunikation som sker kring matbordet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 27
Language swe (iso)
Subject delaktighet
inflytande
språk
Montessoripedagogik och Ur och skur
Handle http://hdl.handle.net/2043/16303 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics