Med narkotikan som följeslagare : femton texter till Bengt Svensson

DSpace Repository

Med narkotikan som följeslagare : femton texter till Bengt Svensson

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Med narkotikan som följeslagare : femton texter till Bengt Svensson
Editor Johnson, Björn ; Lalander, Philip
Date 2013
Swedish abstract
Sedan tidigt nittiotal har Bengt Svensson varit en högaktiv forskare i socialt arbete. Hans avhandling Pundare, jonkare och andra: Med narkotikan som följeslagare är en modern klassiker inom den etnografiska missbruksforskningen. Respektfullt och med stor noggrannhet förmedlar han en förståelse för en grupp människor som av många bara ses som ”knarkare” eller samhällsproblem. Bengt Svenssons forskning handlar om människor som lever sina liv dag för dag. Myndigheterna möter de som klienter eller patienter, då de behöver hjälp eller blir föremål för tvångsingripanden. Av majoritetssamhället betraktas de ofta som avvikare, irrationella eller kriminella. Men Bengt Svensson ger dem röst, och det de berättar är väl värt att lyssna på. Här finns kärnan i Bengt Svenssons budskap: Lyssna mer på dem det gäller! I denna festskrift till Bengt Svenssons ära medverkar sjutton författare med sammanlagt femton kapitel. Texterna skiljer sig åt vad gäller ämne och anslag, men de är alla skrivna i Bengts anda.
Publisher Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola
Series/Issue FOU-rapport Hälsa och samhälle;2013:3
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-535-5
978-91-7104-536-2
Pages 159
Language swe (iso)
Subject Narkotika
Narkotikamissbruk
Narkotikapolitik
Etnografi
Socialt arbete
Bengt Svensson
Svensson, Bengt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16317 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics