ISO 14001 - Hinder eller möjligheter ISO 14001 - Obstacles or oppotunities

DSpace Repository

ISO 14001 - Hinder eller möjligheter ISO 14001 - Obstacles or oppotunities

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ISO 14001 - Hinder eller möjligheter ISO 14001 - Obstacles or oppotunities
Author Fingal, Charlotte ; Ahmad, Sara
Date 2004
Swedish abstract
Arbetet med miljöfrågorna är svåra att strukturera och därför har olika internationella miljöstandarder skapats. SS-EN ISO 14000 är en serie internationella miljöstandarder, som i dagligt tal kallas ISO 14000 och i denna standard ingår ISO 14001 vilken kan användas som grund vid uppbyggandet av ett miljöledningssystem och det är införandet av denna som analysen vilar på. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka hinder som kan uppstå vid införandet av ISO 14001-standarden. Även att identifiera vilka lösningar som finns att tillgå gällande hindren. Dessutom utforskas vilka de olika incitamenten är som driver en verksamhet till att vilja integrera miljöfrågor bland övriga beslut. Slutligen granskas fördelar med att införa miljöledningssystemet ISO 14001.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject SS-EN ISO 14000
miljöstandard
ISO 14000
ISO 14001
miljöarbete
implementering
miljöledningssystem
organisationsstruktur
miljöpolicy
certifiering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1632 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics