Bedömning – en pågående process? Hur lärare och rektor beskriver bedömning i matematik

DSpace Repository

Bedömning – en pågående process? Hur lärare och rektor beskriver bedömning i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömning – en pågående process? Hur lärare och rektor beskriver bedömning i matematik
Author Lindblom, Josephine
Date 2013
Swedish abstract
Detta arbete fokuserar på bedömning i matematik sett ur ett lärarperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur lärare och rektor på samma skola beskriver hur bedömning i matematik utförs, detta för att studera om bedömningen är en pågående process integrerad i undervisningen. Jag studerar hur lärarna och rektorn beskriver undervisning, vilka bedömningsunderlag som används och styrdokumentens funktion. Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod genom att intervjua fem lärare och rektorn på en skola i södra Sverige. Den teoretiska bakgrunden utgörs av det sociokulturella och behavioristiska perspektivet på lärande. En innehållsanalys av det empiriska materialet har gjorts för att identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader i lärarnas och rektorns beskrivningar av bedömning. Resultatet visar att lärarna har såväl gemensamma som skilda arbetssätt vad gäller undervisning, bedömningsunderlag och hur de arbetar med styrdokumenten. Resultatet visar även att lärarna i undersökningen talar om bedömning på en konkret, vardaglig nivå och rektorn talar om bedömning på en övergripande nivå utifrån läroplaner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Bedömning som pågående process
Bedömningsunderlag
Lärarperspektiv
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16328 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics