Högpresterande och matematikbegåvade elever. Hur stimuleras de i matematikundervisningen?

DSpace Repository

Högpresterande och matematikbegåvade elever. Hur stimuleras de i matematikundervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högpresterande och matematikbegåvade elever. Hur stimuleras de i matematikundervisningen?
Author Lyckelinge, Annette
Date 2013
Swedish abstract
Denna uppsats har som syfte att skapa förståelse för hur högpresterande och särskilt matematikbegåvade elever blir stimulerade i matematikundervisningen. Genomförandet av undersökningen startade med en kvantitativ enkätstudie med standardiserade påståenden för att finna ett lämpligt urval av elever. Därefter utfördes standardiserade kvalitativa intervjuer med utvalda elever, som ansågs uppfylla de kriterier som beskriver högpresterande och särskilt matematikbegåvade. Analysen av resultatet hade en fenomenologisk ansats och har tolkats utifrån hermeneutiken. Resultatet visar att eleverna stimuleras av en matematikundervisning som i hög grad innehåller experimenterande och undersökande moment, där de kan få utlopp för sina kreativa matematiska tankar. Då dessa elever identifieras i skolan kan undervisningen anpassas till deras förmågor. Slutsatsen som dras av resultatet är att undervisningen och matematiklärarens roll är av stor betydelse för att dessa elever ska ha möjligheter att utvecklas utifrån sin potential. Med rätt stimulans kommer dessa elever fortsätta tycka att matematiken i skolan är givande och lärorik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Begåvning
Högpresterande
Intelligens
Matematisk förmåga
Matematisk begåvning
Särbegåvning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics