Träd är snälla: Barns naturuppfattningar och natursyn på en miljöskola i Malmö

DSpace Repository

Träd är snälla: Barns naturuppfattningar och natursyn på en miljöskola i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Träd är snälla: Barns naturuppfattningar och natursyn på en miljöskola i Malmö
Author Olsson, Sara
Date 2004
English abstract
This is an examination of Bachelor of Social Science in Environmental Science 120 credits at Malmö University. The purpose of the examination is to investigate children's relationship with nature among a class of pupils at a school in Malmö with environmental studies. The author has also the purpose to find out what the children thinks about their school. The method of examination has been qualitative interviews with twelve pupils at the school with environmental studies. In order to give the reader profit from the contents have a background material of conceptions concerning this matter introduced. The result from the interviews with the children have been analysed, interpreted och if possible been categorized in models of view of nature and ethics of environment in order to describe the childrens' idea of the nature. The author has come to a certain conclusions what children have thoughts about their school and their relationship with nature.
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete i ämnet Miljövetenskap 120 poäng på Malmö högskola. Examensarbetets syfte är att undersöka barns förhållande till naturen hos en klass elever på en miljöskola i Malmö. Författaren har också haft som syfte att ta reda på vad barnen tycker om att gå på en miljöskola. Metoden för arbetet har varit kvalitativa gruppintervjuer med 12 elever på miljöskolan. För att ge läsaren helt ska tillgodogöra sig innehållet har en bakgrund till skolans styrdokument, miljöskola, naturskola och miljöundervisning presenterats. Samtidigt har begrepp som natursyn och miljöetik förklarats. Resultatet av intervjuerna med barnen har analyserats, tolkats och om möjligt kategoriserat i modeller av natursyn och miljöetik för att få en bild av barnens uppfattningar av naturen. Författaren har kunnat dra vissa slutsatser bland annat om vad barn tycker om att gå i en miljöskola och hur samma barn uppfattar naturen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject pedagogik
natursyn
miljöetik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1633 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics