Träd är snälla: Barns naturuppfattningar och natursyn på en miljöskola i Malmö

DSpace Repository

Träd är snälla: Barns naturuppfattningar och natursyn på en miljöskola i Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olsson, Sara
dc.date.accessioned 2005-05-09T09:22:19Z
dc.date.available 2005-05-09T09:22:19Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1633
dc.description Detta är ett examensarbete i ämnet Miljövetenskap 120 poäng på Malmö högskola. Examensarbetets syfte är att undersöka barns förhållande till naturen hos en klass elever på en miljöskola i Malmö. Författaren har också haft som syfte att ta reda på vad barnen tycker om att gå på en miljöskola. Metoden för arbetet har varit kvalitativa gruppintervjuer med 12 elever på miljöskolan. För att ge läsaren helt ska tillgodogöra sig innehållet har en bakgrund till skolans styrdokument, miljöskola, naturskola och miljöundervisning presenterats. Samtidigt har begrepp som natursyn och miljöetik förklarats. Resultatet av intervjuerna med barnen har analyserats, tolkats och om möjligt kategoriserat i modeller av natursyn och miljöetik för att få en bild av barnens uppfattningar av naturen. Författaren har kunnat dra vissa slutsatser bland annat om vad barn tycker om att gå i en miljöskola och hur samma barn uppfattar naturen. en
dc.description.abstract This is an examination of Bachelor of Social Science in Environmental Science 120 credits at Malmö University. The purpose of the examination is to investigate children's relationship with nature among a class of pupils at a school in Malmö with environmental studies. The author has also the purpose to find out what the children thinks about their school. The method of examination has been qualitative interviews with twelve pupils at the school with environmental studies. In order to give the reader profit from the contents have a background material of conceptions concerning this matter introduced. The result from the interviews with the children have been analysed, interpreted och if possible been categorized in models of view of nature and ethics of environment in order to describe the childrens' idea of the nature. The author has come to a certain conclusions what children have thoughts about their school and their relationship with nature. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en
dc.subject pedagogik en
dc.subject natursyn en
dc.subject miljöetik en
dc.title Träd är snälla: Barns naturuppfattningar och natursyn på en miljöskola i Malmö en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics