Hot och vålds påverkan på omvårdnaden En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter

DSpace Repository

Hot och vålds påverkan på omvårdnaden En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hot och vålds påverkan på omvårdnaden En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter
Author Andersson, Anette ; Juhlin, Kamilla
Date 2005
English abstract
Andersson, A & Juhlin, K. Threat and violence influences in nursing. An empirical study on emergency nurses apprehension of threatful and violent patients. Examination paper in nursing 10 credit points. Malmö university: Health and Society, Department of nursing, 2005. The purpose of this study was to research the nurse apprehension how violent and threatful patients influenced the nursing that the nurse provides them. The study is empirical and was performed and carried out through qualitative interviews with six professional nurses on a emergency clinic. The material from the interviews were analysed with analyse of contents and resulted in three headcategories: Patients need not satisfied, Changed behavior, Changed communication. The nurses of this study apprehended that they couldn´t give the violent and threatful patients the nursing they wanted to.
Swedish abstract
Andersson, A & Juhlin, K. Hot och vålds påverkan på omvårdnaden. En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans uppfattning om hur våldsamma och hotfulla patienter påverkar den omvårdnad som ges till dessa patienter på akutklinik. Studien är empirisk och utfördes genom kvalitativa intervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor på en akutklinik. Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier: Patientens behov som inte blir tillfredställda, Förändrat förhållningssätt och Förändrad kommunikation. Sjuksköterskorna uppfattade att de inte kunde ge den omvårdnad de ville när patienten var hotfull och våldsam.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hot
patient
omvårdnad
sjuksköterskor
våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/1634 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics