Hot och vålds påverkan på omvårdnaden En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter

DSpace Repository

Hot och vålds påverkan på omvårdnaden En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Anette
dc.contributor.author Juhlin, Kamilla
dc.date.accessioned 2005-05-10T09:12:00Z
dc.date.available 2005-05-10T09:12:00Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1634
dc.description Andersson, A & Juhlin, K. Hot och vålds påverkan på omvårdnaden. En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans uppfattning om hur våldsamma och hotfulla patienter påverkar den omvårdnad som ges till dessa patienter på akutklinik. Studien är empirisk och utfördes genom kvalitativa intervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor på en akutklinik. Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier: Patientens behov som inte blir tillfredställda, Förändrat förhållningssätt och Förändrad kommunikation. Sjuksköterskorna uppfattade att de inte kunde ge den omvårdnad de ville när patienten var hotfull och våldsam. en
dc.description.abstract Andersson, A & Juhlin, K. Threat and violence influences in nursing. An empirical study on emergency nurses apprehension of threatful and violent patients. Examination paper in nursing 10 credit points. Malmö university: Health and Society, Department of nursing, 2005. The purpose of this study was to research the nurse apprehension how violent and threatful patients influenced the nursing that the nurse provides them. The study is empirical and was performed and carried out through qualitative interviews with six professional nurses on a emergency clinic. The material from the interviews were analysed with analyse of contents and resulted in three headcategories: Patients need not satisfied, Changed behavior, Changed communication. The nurses of this study apprehended that they couldn´t give the violent and threatful patients the nursing they wanted to. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject hot en
dc.subject patient en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject sjuksköterskor en
dc.subject våld en
dc.title Hot och vålds påverkan på omvårdnaden En empirisk studie om akutsjuksköterskors uppfattning av hotfulla och våldsamma patienter en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics