Surfplattor och datorer i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Surfplattor och datorer i skolan
Author Thulin, Leila ; Soares, Stephanie
Date 2013
Swedish abstract
I detta arbete kommer du att få läsa om hur digitala hjälpmedel, främst surfplattor och datorer kan hjälpa elever i deras utveckling. Du kommer få ta del av intervjuer med fem lärare och en bibliotikarie från två olika skolor i ett mångkulturellt samhälle. Syftet med detta arbete är att komma fram till hur digitala läromedel kan användas på ett så bra sätt som möjligt i klassrummet och vilka fördelar och nackdelar det finns. Eftersom surfplattor och datorer ligger i många elevers intresse bör skolan ta till vara på deras kunskaper och utveckla arbetet utifrån detta. Våra frågeställningar är:  Vilka för- och nackdelar finns det med digitala läromedel jämfört med traditionella läromedel?  Hur används digitala läromedel i skolorna?  På vilket sätt kan digitala läromedel hjälpa elevers språkutveckling? Vi har utfört tre observationer. Dessa observationer har hjälpt oss när vi analyserade och tydliggjorde våra resultat. Till vår hjälp under intervjuerna använde vi oss utav en diktafon. Vi kom fram till att med hjälp av digitala läromedel kan elever utveckla sina kunskaper i skriv- och läsinlärning, samt att de tränar upp sin förmåga att interagera med andra när man arbetar enligt Tragetons modell, ASL. Genom arbetet med ASL kunde eleverna läsa vad de själva samt vad deras kamrater skrivit, beroende på deras nivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Surfplattor
Datorer
ASL
IKT
applikationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/16354 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics