Kränkningar på nätet, hur ser lärare på det förebyggande arbetet?

DSpace Repository

Kränkningar på nätet, hur ser lärare på det förebyggande arbetet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kränkningar på nätet, hur ser lärare på det förebyggande arbetet?
Author Holm, Josefine ; Andersson, Emma
Date 2013
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka lärares förståelse av och attityder till fenomenet nätmobbning samt få de intervjuade lärarna att reflektera över deras egna förebyggande arbete för att motverka kränkningar på nätet. För att göra vår undersökning möjlig så var vi tvungna att reda ut skillnaderna och likheterna i begreppen nätmobbning och traditionell mobbning. Vi valde att genomföra sex kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar på fyra olika skolor i Sverige, detta eftersom vi var intresserade av lärares upplevelser och tankar. Vi tolkade vår empiriska data med hjälp av socialkonstruktivism och genusteori. Resultatet av vår undersökning visade att lärarna ansåg att det är av stor vikt att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet men att de samtidigt upplevde en bristande insikt i hur det förebyggande arbetet ska ta sig uttryck. Lärarna upplevde att det var relativt naturligt att samtala med eleverna om nätet eftersom eleverna är infödda i nätanvändandet. Vi möttes av en optimism bland lärarna där de påstod att det sociala mötet på nätet är under utveckling och att det håller på att skapas en norm om hur man är mot varandra på nätet. Genom vår undersökning, vår använda teori och forskning ger vi en djupare insikt i de tillvägagångssätt lärare kan arbete förebyggande mot kränkningar på nätet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Elever
Förebyggande
Kränkningar
Lärare
Mobbning
Nätet
Nätmobbning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics