Students thoughts on two kinds of educational leadership

DSpace Repository

Students thoughts on two kinds of educational leadership

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Students thoughts on two kinds of educational leadership
Author Mårtensson, Linda ; Lindvall, Kristina
Date 2012
English abstract
This essay is written in the purpose of enlightening students opinon regarding educational leadership. Reserach is made through quantitative survey which was answered by 107 students in age 12 in schools in Malmö. The question that initiated this reserach is: What kind of ledarship does students prefer and motivates them in their school work. We present our result with help of descriptive statistic and the use behaviorism and humanistic psychology to analyzie our data. The result and our conclusion shows that the students feel more comfortable with a leader with the base of humanistic psychology but finds motivation in typical behavioral reinforcement such as praise and to some extent punishment.
Swedish abstract
Denna uppsats är skriven med syftet att belysa elevers åsikter inom området pedagogiskt ledarskap i klassrummet. Detta undersöks genom en kvantitativ enkätundersökning besvarad av 107 elever i årskurs 6 i Malmö. Frågeställningen som gav upphov till undersökningen är: Vilken typ av ledarstil föredrar elever och vad påverkar deras motivation i skolarbetet? Vi presenterar vårt resultat i deskriptiv statistik och använder oss av behavioristisk samt humanistisk teori för att analysera våra resultat. Resultatet och slutsatsen visar att eleverna trivs bäst med en humanistisk ledare men finner motivation i de typiska behavioristiska förstärkningarna så som beröm och till viss del bestraffning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 88
Language swe (iso)
Subject Behaviorism
Humanity
Leadership
Handle http://hdl.handle.net/2043/16358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics