Utvärdering i Skurup : Lärare och elever i årskurs 5 arbetar med material från den nationella utvärderingen 2003

DSpace Repository

Utvärdering i Skurup : Lärare och elever i årskurs 5 arbetar med material från den nationella utvärderingen 2003

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Utvärdering i Skurup : Lärare och elever i årskurs 5 arbetar med material från den nationella utvärderingen 2003
Author Holmberg, Lena
Date 2005
Swedish abstract
Baksidestext: Det är små skillnader mellan eleverna i årskurs fem i Skurup jämfört med de elever i årskurs fem, som deltog i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Skurupseleverna trivs lika bra, de tycker lika ofta att de kan göra sig hörda inför kamrater och lärare. De tycker att skolämnena är lika viktiga, som eleverna i det nationella urvalet tyckte. Eleverna i Skurup hävdar sig väl i ämnena svenska, matematik och engelska, trots att ungefär en femtedel av dem är ett år yngre än majoriteten i det nationella urvalet. Studien visar också att skillnaderna mellan pojkar och flickor är små. Vissa skillnader finns mellan klasser och skolor i Skurup, när det gäller provresultat. Skillnaderna är dock mindre än mellan klasser och skolor i det nationella urvalet, särskilt mellan skolor.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning;2
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject utvärdering
grundskolan
Skurup
50301
Handle http://hdl.handle.net/2043/1637 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics