Organdonation och transplantation - ett ämne för skolan?

DSpace Repository

Organdonation och transplantation - ett ämne för skolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Organdonation och transplantation - ett ämne för skolan?
Author Lundström, Mats
Date 2005
English abstract
This essay focuses on young peoples’ interest in, their attitudes towards and their knowledge of organ donation and transplantation. It also discusses the necessity of science for citizenship as an important part of science in school. A survey with 15 year old students and interviews with 17 year old students about organ donation and issues related to that theme has been conducted. A majority of the students in the survey were positive to donating organs after their death. Only 20 % of the youths had talked to anyone about their attitudes towards organ donation. There is a relation between knowledge about what kinds of organs that can be transplanted after death and a positive attitude towards donation. Girls are more interested in the subject and motivated their opinions three times as often as the boys. School has seldom been an area for discussing this subject. Students who have been working with controversial issues in science argued in favour of learning more about socio-scientific issues.
Swedish abstract
Organdonation och transplantation – ett ämne för skolan? Denna uppsats syftar till att belysa ungdomars intresse för, attityder till och kunskaper om organdonationer och transplantationer. Den syftar också till att diskutera vilken plats samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll har i skolans naturvetenskapliga undervisning med utgångspunkt i undervisning kring organdonationer och transplantationer. Vilken roll våra attityder och förväntningar spelar för våra beslut och vårt agerande behandlas. I två olika skolor genomfördes med alla elever i årskurs 9 på skolorna en enkätstudie som mätte attityder, kunskap och skolans roll inom ämnesområdet. Dessutom intervjuades 17 gymnasieelever med speciellt fokus på skolans undervisning om kontroversiella ämnen samt elevernas uppfattning om ett aktivt ställningstagande kring organdonationer. En majoritet av eleverna i enkätundersökningen var positivt inställda till att donera organ efter sin död. Andelen som kunde tänka sig att donera var större än andelen som var beredda att ta emot organ. Få av eleverna har pratat med sina anhöriga om sin egen eller deras inställning till donation. Det fanns ett samband mellan att känna till vilka organ som kan doneras efter döden och en positiv inställning till donation samt mellan att ha pratat med någon om ämnet och en positiv inställning till donation. Några andra samband med anknytning till kunskap om organdonationer och transplantationer kunde inte fastställas. De elever som är negativa till att donera är också i hög utsträckning negativa till att själva bli transplanterade. Flickor kan i betydligt större omfattning motivera sina ställningstaganden och tre gånger så många av flickorna har pratat med någon om sin inställning. Skolan har inte uppmärksammat ämnesområdet i någon större utsträckning. En majoritet av eleverna vill att mer tid skall ägnas åt frågan. Elever som tagit upp kontroversiella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i skolan efterlyser mer undervisning i samma riktning. Eleverna efterlyser undervisning som belyser fakta för att kunna bilda sin egen uppfattning i kontroversiella frågor. De som tidigare haft inslag av drama och paneldebatter tycker att det är ett utmärkt sätt att träna sin förmåga i argumentation och att kunna förändra attityder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject organdonation
transplantation
undervisning
biologi
biologididaktik
naturvetenskap
attityd
Handle http://hdl.handle.net/2043/1639 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics