Det finns inget mer svenskt än IKEA

DSpace Repository

Det finns inget mer svenskt än IKEA

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Det finns inget mer svenskt än IKEA
Author Jönsson, Sandra ; Muhonen, Tuija ; Scholten, Christina ; Wigerfelt, Anders S
Date 2013
Swedish abstract
Artikeln baseras på en flervetenskaplig fallstudie inom Ikea, ett företag där ”svenskhet” är en del av värdegrunden och där situationsanpassat ledarskap används som modell. Företaget är en globalt snabbväxande aktör vilket innebär ett ständigt ”översättande” av verksamheten till nya kontexter. Genom en analys av seniora chefers beskrivningar av ledarskap och medarbetarskap avser vi att ifrågasätta antaganden inom det interkulturella perspektivet, som har varit dominerande inom ledarskapsforskningen.
Link http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/lasa-pub... (external link to publication)
Publisher Karlstads universitet
Host/Issue Arbetsmarknad och Arbetsliv;2
Volume 19
ISSN 1400-9692
Pages 14
Page 27-40
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16393 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics