Koloniområden i Malmö : för kropp, själ och försörjning

DSpace Repository

Koloniområden i Malmö : för kropp, själ och försörjning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Koloniområden i Malmö : för kropp, själ och försörjning
Author Björk, Fredrik
Editor Johansson, Roger ; Larsson, Göran
Date 2013
Swedish abstract
När koloniområden började etableras i Sverige under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, fanns en uttalad koppling till det som kallades ”den sociala frågan”. En aspekt av detta handlade om de svåra förhållanden som arbetarbefolkningen i städerna levde under, vilka inte sällan beskrevs som nedbrytande för såväl hälsa som moral. En bärande tanke med koloniträdgårdsrörelsen var att bidra till ökad livskvalitet för denna grupp.
Publisher Mezzo Media
Host/Issue Malmö 1914 : en stad inför språnget till det moderna
ISBN 9789163722868
Language swe (iso)
Subject historia
malmö
koloniområden
stadsodling
urbanhistoria
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16396 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789163722868 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics