Elevers syn på användningsområden för, uppfattningar om samt attityder till matematik.

DSpace Repository

Elevers syn på användningsområden för, uppfattningar om samt attityder till matematik.

Details

Files for download
Icon
Elevers syn på ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers syn på användningsområden för, uppfattningar om samt attityder till matematik.
Author Nyman, Emelie
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med min studie är att undersöka några elevers uppfattningar om samt attityder till matematik samt vilka användningsområden de anser att matematik har. Jag har undersökt sju elevers affektiva matematikrelaterade faktorer genom att intervjua dem enskilt, med en semi-strukturerad intervjuform. Studien har en fenomenografisk ansats, vilket innebär ett fokus på att ta reda på vilka olika föreställningar elever har om ett specifikt fenomen och har ingenting att göra med vad som är rätt eller fel. Studien visade att eleverna beskrev ordet matematik med de fyra räknesätten, på så vis kan slutsatsen dras att eleverna verkar tro att matematik är detsamma som aritmetik. Elevernas uppfattning var att matematik består av att använda sig av huvudräkning och att räkna ut svåra tal. De menade även att om någon är duktig i matematik ska det gå fort för dem att göra en beräkning. En person som är duktig på matematik ska kunna dess grunder, med detta menade eleverna främst de fyra räknesätten. Eleverna förklarade att de använde sig av matematik även utanför skolan, främst då de handlar i affären. Annars menade eleverna att de lär sig matematik för att kunna använda sig av det i framtiden samt för att få ett arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject affektiva faktorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/16406 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics