Tre gymnasielärares syn på bevis i kursplanen för matematik

DSpace Repository

Tre gymnasielärares syn på bevis i kursplanen för matematik

Details

Files for download
Icon
Tre gymnasielärares ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tre gymnasielärares syn på bevis i kursplanen för matematik
Author Rydh, Mats
Date 2013
English abstract
The curriculum in mathematics for Gy11, emphasizes proof in the mathematics education. This qualitative study explores how three upper secondary school teachers views on this change. The theory origins from the philosophy of mathematics and from critic of the absolute view of mathematics. The three teachers have a positive view on more proof in the curriculum, but they also claim that the pupils have problems understanding them. My conclusion is that the teachers are unable to take a step outside their own views and reflect on proofs. In my future job as a teacher I will explore what students think about proof and proving.
Swedish abstract
I kursplanen för matematik i Gy11, har det lagts mer betoning på bevis i matematikundervisningen. Denna kvalitativa studie undersöker hur tre gymnasielärare ser på denna förändring. Teorin utgår från filosofiska perspektiv på matematikundervisning, med betoning på kritik av en absolutistisk syn på matematik. De tre lärarna uttalar sig till stor del positivt om den ökade mängden bevisföring i kursplanerna, men anser att mycket av undervisningen i bevisföring går eleverna förbi. Slutligen drar jag slutsatsen att lärarna inte går utanför sina egna uppfattningar om bevis och bevisföring i undervisningen, och reflekterar över dessa. I min framtida yrkesroll som lärare vill jag lära mer om hur elever tänker kring bevis och bevisföring.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Matematikdidaktikens filosofi
Handle http://hdl.handle.net/2043/16418 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics