En skälig levnadsnivå för barn

DSpace Repository

En skälig levnadsnivå för barn

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title En skälig levnadsnivå för barn
Author Lingärde, Svante ; Rauhut, Daniel
Editor Rauhut, Daniel
Date 2013
Swedish abstract
I kapitlet studeras vad skälig levnadsnivå för barn innebär - förr och nu. Vidare studeras Konsumentverkets hushållsbudget och riksnormen för ekonomiskt bistånd. Det finns flera oklarheter kring vad en skälig levnadsnivå för barn egentligen innebär enligt gällande lagstiftning och rättstillämpning.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Barnfattigdom
ISBN 978-91-44-07983-7
Pages 22
Page 119-140
Language swe (iso)
Subject minimum welfare
standard of living
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16433 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics