Religion och migration

DSpace Repository

Religion och migration

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Religion och migration
Author Nordin, Magdalena
Editor Petersson, Bo ; Johansson, Christina
Date 2013
Swedish abstract
I kapitlet om religion sätts fenomenet religion i relation till IMER-fältet. Med kapitlet vill författaren lyfta fram den komplexitet som finns i begreppet religion i relation till migration och genom att problematisera begreppet religion - och begreppet IMER – visa hur en beredare förståelse skapas för hur dessa förhåller sig till varandra. Kapitlet börjar med en genomgång av vad religion kan vara bland annat utifrån olika nivåer och i relation till etnicitet, genus och ålder samt i förhållande till modernitet och sekularisering. Sedan presenteras hur religion utifrån denna komplexa förståelse kan kopplas till migration. Efter det lyfter författaren fram några teorier om hur religion påverkas av migration; bland annat hur migration hör samman med förändringar i religiositet hos individer och hur samfund anpassas efter det samhälle där de växer fram som en följd av migration. Dessutom ges en kort presentation av aktuell svensk forskningen på området. Kapitlet avslutas men en diskussion om hur religion inom IMER-fältet kan studeras genom att tex. visa på de svårigheter som följer av att studera förändring och att studera ett komplext fenomen som religion.
Publisher Liber
Host/Issue IMER idag : aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer;
ISBN 978-91-47-09877-4
Pages 22
Page 112-133
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16463 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics