Att vilja idrott(a)

DSpace Repository

Att vilja idrott(a)

Details

Files for download
Icon
Poster
Overview of item record
Publication Conference Poster
Title Att vilja idrott(a)
Author Larneby, Marie
Date 2013
Swedish abstract
Forskning visar att det framförallt är äldre ungdomar och flickor som slutar att idrotta i svensk organiserad idrott. Samtidigt söker sig fler ungdmar till skolor med idrottsprofil redan från högstadiet. Studiens övergripande syfte är att studera en skola med idrottsprofil och dessa ungdomars erfarenhet av och förväntningar på sin idrottsutövning. Studien har ett genusperspektiv. Preliminära frågor är: Varför vill ungdomarna idrotta? Vad är lika och olika i ungdomarnas ambitioner att idrotta? Hur förhåller sig flickorna och pojkarna på skolan till föreställningar om maskuliniteter och femininiteter? En viktig utgångspunkt är att låta idrottande ungdomars röster bli hörda. Att varierat samla in empiri genom observationer, fokusgrupper och nätdialoger kan inspirera att delge erfarenheter om idrott.
Conference
Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning (SVEBI) (2013 : Stockholm, Sweden)
Language swe (iso)
Subject Idrott
Ungdomar
Genus
Idrottsprofilerad skola
Kvalitativ metod
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note SVEBI, Stockholm, 20-21 november 2013
Handle http://hdl.handle.net/2043/16480 Permalink to this page
Link http://www.gih.se/200ar/Kalendarium/SVEBI-konferen... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics