Religionen och kampen om själarna

DSpace Repository

Religionen och kampen om själarna

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Religionen och kampen om själarna
Author Jönsson, Rune ; Liljefors Persson, Bodil
Editor Johansson, Roger ; Larsson, Göran
Date 2013
Swedish abstract
I detta kapitel belyses det religiösa livet i Malmö 1914 som karakteriseras av såväl stora förändringar som en kontinuitet. Svenska kyrkan dominerade det religiösa livet och de två n installerade prästerna Albert Lysander och Anders Svärd kom under lång tid att spela en stor roll i Malmö. Men det religiösa livet präglades också av en rad frikyrkor och missionsföreningar med lokaler runt om i staden. Dessa bedrev omfattande ungdomsverksamhet och socialt arbete bland Malmös fattiga. Under året installerades Nordens största kyrkoorgel i S:t Petris kyrka, och på Baltiska utställningen initierades en debatt om kremering och begravningsskick. Tidningspressen speglade mångfalden och den religiösa debatt som till viss del pågår fortfarande år 2013, men där globala perspektiv och sekularisering är mer framträdande idag. Kampen om själarna i Malmö fortsätter.
Publisher Mezzo Media
Host/Issue Malmö 1914 : en stad inför språnget till det moderna
ISBN 9789163722868
Pages 22
Page 260
346-279
347
Language swe (iso)
Subject Malmö
1914
kristendom
frikyrkor
mission
söndagsskola
judendom
synagoga
krigsutbrottet
Baltiska utställningen
kremering
mormoner
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16482 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789163722868 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics