Religion & populärkultur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Religion & populärkultur
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2013
Swedish abstract
FLRs årsbok behandlar temat Religion och populärkulturella fenomen av olika slag. Sju olika författare skriver om föreställningarna om världens undergång och apokalyptik 2012, om Populärkulturella revoltdramer med en studie av bl.a. Hungerspelen samt om Engelsfors-trilogin. Så har två forskare skrivit om hip hopkultur, dels om hip hop som hybrid spiritualitet , dels om hip hop som motstånd, ett kapitel behandlar stålmannen ur ett historiskt perspektiv där tecknade serier ses som en ingång till amerikansk-judisk kulturhistoria. Boken avslutas med två kapitel där det ena fokuserar på Esaias Tegnér och hans kultursyn och det sista kapitlet diskuterar mytbildningen kring mayakulturen och föreställningarna om världens undergång i samband med mayakalenderns slut 2012 samt hur detta kan användas i undervisning kring livsfrågor kopplat till populärkultur.
Publisher Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR)
Volume 44
Series/Issue Årsbok;2012
ISSN 0348-8918
Pages 95
Language swe (iso)
Subject religion
populärkultur
apokalyptik 2012
didaktik
kursplaner 2011
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics