Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen

DSpace Repository

Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Report
Title Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen
Author Forssell, Rebecka ; Lindkvist Scholten, Christina
Date 2013
English abstract
The report describes and analyze the first two years of the implementation process of City of Malmö's development plan for gender equality. The general findings are that the aims of the program need to become more developed in order to enhance the implementation process; dissemination of working examples as guiding principles have to become more frequently used in order to help the administrations to develop the implementation process further and there is a need to develop an integration between the development plan for gender equally and diversity issues.
Swedish abstract
Rapporten är slutdokumentationen av ett tvåårigt följeforskningsprojekt där forskarna följt Malmö stads implementering av Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad. Följeforskningen bygger på programteoretisk ansats där relationerna mellan mål, medel och resurser stått i fokus för analyserna. De första två åren har i huvudsak använts för att skapa kunskap om planen inom organisationen och uppmuntra förvaltningar och verksamheter att påbörja arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Konkret innebär det att kartlägga verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv och göra jämställdhetsanalyser. Slutsatserna visar att det finns en ökad medvetenhet om planen, att kartläggningar genomförs och att verksamheterna börjat genomföra analyser. Problemen som följeforskningen pekar på är att målsättningarna i Utvecklingsplanen är vagt formulerade. Detta medför möjligheter för verksamheterna att formulera relevanta mål men innebär också att de är svåra att följa upp. Ett annat problem är att utrymmet för tolkningarna av vad som kan betraktas som ett tillräckligt framgångsrikt implementeringsarbete blir stort. I verksamheter där det finns ett tydligt ledarskap och engagerade medarbetare innebär Utvecklingsplanen att ett genomgripande arbete kan påbörjas med stöd av planen. I andra verksamheter där ledarskapet inte är lika tydligt engagemanget inte lika stort passerar ändå verksamheterna godkänt just genom de vaga målformuleringarna. Här behövs tydligare mål och riktlinjer för att utvecklingsplanen ska få genomslag.
Publisher Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
Malmö stad
Host/Issue
Series/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapporter;2013
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-533-1
978-91-7104-534-8
Language swe (iso)
Subject Följeforskning
Programteori
Jämställdhetsintegrering
Malmö stad
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics