Genrepedagogik på svenska : en fiffig metod?

DSpace Repository

Genrepedagogik på svenska : en fiffig metod?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Genrepedagogik på svenska : en fiffig metod?
Author Hansson, Fredrik
Editor Chrystal, Judith-Ann ; Lim Falk, Maria
Date 2013
Swedish abstract
Genrepedagogikens tillkomst är nära förbunden med kulturkrockar och alarmerande skolresultat. I en tid av allt hårdare krav på skolan att tillse att varje elev uppnår nationella mål söker lärarna efter nya arbetsmodeller att pröva. Genrepedagogiken är emellertid i grunden inte endast en modell för det praktiska arbetet i klassrummet. Cirkelmodellen är relaterad till en språksyn, den systemisk funktionella lingvistiken, men också till en ideologisk komponent. I denna spelar Bernsteins begrepp synlig pedagogik och explicit undervisning en grundläggande roll, men också utgångspunkten att undervisningens syfte är att förändra samhällets maktstrukturer. Med ett aktuellt politiskt uttryck skulle man kunna säga att genrepedagogiken har som utgångspunkt att bryta utanförskap. Samtidigt riskerar den att bli institutionaliserad som en instrumentell väg till behärskning av texttyper. I detta perspektiv kan man undra om det är just cirkelmodellen, den pedagogiska komponenten i genrepedagogiken, är den del som gör insteg i skolan och vad som i så fall händer med den språksynen, SFL, och den ideologiska delen. Frågan blir alltså under vilka omständigheter och på vilka villkor genrepedagogiken gör sitt intåg i den svenska skolan.
Conference
svenska med didaktisk inriktning (2012 : Stockholm, Sweden)
Publisher Stockholm University, Faculty of Humanities
Host/Issue Genre;
Series/Issue Texter om svenska med didaktisk inriktning;10
ISSN 1651-9132
ISBN 91-86762-69-9
Pages 9
Page 70-78
Language swe (iso)
Subject genrepedagogik
cirkelmodellen
svenskämnet
didaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning; 18-1... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16522 Permalink to this page
Link http://www.isd.su.se/om-oss/evenemang/konferenser-... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics