Det nödvändiga uppbrottet : reformera det ekonomiska biståndet

DSpace Repository

Det nödvändiga uppbrottet : reformera det ekonomiska biståndet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Det nödvändiga uppbrottet : reformera det ekonomiska biståndet
Author Salonen, Tapio
Date 2013
Swedish abstract
Efterkrigstidens reformpolitik inriktades på breda inkluderande välfärdslösningar för alla grupper, i stället för särskilda stödsystem för fattiga. Kommunernas ekonomiska bistånd tänktes vara ett marginellt och tillfälligt stöd i oväntade och akuta hjälpsituationer. Nu visar det ekonomiska biståndet drag av återgång till den gamla fattigvårdens funktioner och principer, och får i växande grad täcka upp när andra system brister. Det ekonomiska biståndet behöver reformeras i grunden för att göra upp med sin historiska fattigvårdskaraktär och bli det som det egentligen var avsett att bli.
Link http://www.arenaide.se/rapporter/det-nodvandiga-up... (external link to publication)
Publisher Arenaidé
Language swe (iso)
Subject försörjnigsstöd
systemfel
reformpolitik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16533 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics