Populismens dubbla ansikte

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Populismens dubbla ansikte
Author Hellström, Anders ; Kiiskinen, Jenny
Editor Petersson, Bo ; Johansson, Christina
Date 2013
Swedish abstract
Kapitlet behandlar dels begreppet populism i relation till demokrati och dels hur ”populistiska” partier växer sig starkare. Populism kan ta sig uttryck i en frustration bland befolkningen över att samhällets kulturella eliter moraliserar över hur ”vanligt folk” lever sina liv eller att dess politiska eliter förbiser folkets önskemål. Populism kan också handla om främlingsfientlig politik. Men det behöver inte göra det. Till syvende och sist handlar det om vilket folk som mobiliseras mot vem. Sverigedemokraterna (SD) anklagas för att göra politik av främlingsfientliga stämningar. Partiet självt säger sig företräda mannen på gatan gentemot samhällets eliter. Måhända är det lätt att avfärda populism som känslomässigt utspel. Men det är viktigt att komma ihåg att också motståndare spelar på känslor i sitt avståndstagande mot denna retorik. Häri ligger populismens dubbla ansikte.
Publisher Liber
Host/Issue IMER idag : aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer
ISBN 978-91-47-09877-4
Pages 29
Page 186-214
Language swe (iso)
Subject Populism
Sverigedemokraterna
IMER
främlingsfientlighet
RHP - partier
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16536 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics