Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam MittSkåne. Rapport 1 : deltagarnas upplevelser

DSpace Repository

Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam MittSkåne. Rapport 1 : deltagarnas upplevelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam MittSkåne. Rapport 1 : deltagarnas upplevelser
Author Rämgård, Margareta
Editor Rämgård, Margareta
Date 2013
Swedish abstract
En utvärderingsrapport om ett deltagarbaserat salutogent samverkansprojekt för långtidsarbetslösa med hälsoproblem. Rapporten visar att arbetsättet påverkat deltagarna positivt men påvisar också hur myndigheternas tidigare bemötande påverkat deltagarnas kognition.
Publisher Finsam MittSkåne
Pages 62
Language swe (iso)
Subject salutogenes
unemployment
exklusion
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/16539 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics