Bedömer lärare det väsentliga?: Vad är väsentligt i matematikundervisningen och vad är det lärare egentligen bedömer?

DSpace Repository

Bedömer lärare det väsentliga?: Vad är väsentligt i matematikundervisningen och vad är det lärare egentligen bedömer?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömer lärare det väsentliga?: Vad är väsentligt i matematikundervisningen och vad är det lärare egentligen bedömer?
Author Olofsson, Caroline ; Klarin, Anna
Date 2005
English abstract
Do teachers assess the essential?
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka vad lärare bedömer och vad de upplever vara väsentligt att elever lär sig i matematik. Vi har utgått från aktuell litteratur som vi bedömt som relevant för vårt arbete. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med åtta lärare i den kommunala skolan som arbetar i olika samhällen. Intervjusvaren har vi kategoriserat för att resultatet ska bli mer lättöverskådligt. Vi har analyserat svaren och kommit fram till att lärarna är mycket läromedelsbundna. Det verkar som om lärarna är medvetna om de nationella mål eftersom de nämner vissa delar av dessa när vi ställer frågan om vad de anser vara viktigt att kunna i matematik. Däremot är vi inte säkra på om de har funderat över vad målen egentligen innebär. Det är inte alla lärare i vår undersökning som bedömer det eleven enligt styrdokumenten ska uppnå i skolår 5, utan de flesta bedömer framförallt lätt mätbara kunskaper. Nyckelord: bedömning, matematik, styrdokument, väsentligt
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mathematics
essential
estimate
Handle http://hdl.handle.net/2043/1654 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics