Matematikkundervisning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Matematikkundervisning
Author Björklund, Camilla ; Grevholm, Barbro ; Häggström, Johan ; Kjellström, Katarina ; Löfwall, Stefan ; Norén, Eva ; Olofsson, Gunilla ; Persson, Elisabeth ; Persson, Lars-Erik ; Persson, Per-Eskil ; Riesbeck, Eva ; Taflin, Eva
Editor Grevholm, Barbro
Date 2013
Swedish abstract
Denna boken är skriven av en grupp erfarna norska och svenska lärarutbildare i matematik. Boken bygger på utprövad erfarenhet - såväl egen som andras - och på aktuell, relevant forskning i matematikdidaktik. Texten väver samman matematik och matematikdidaktik, det vill säga ämnet som det undervisas i och frågor om hur ämnet kan läras och undervisas. Boken innehåller det som är absolut viktigast att få med sig i den grundläggande lärarutbildningen i matmatik.
Link https://www.cappelendammundervisning.no/undervisni... (external link to publication)
Publisher Cappelen Damm
ISBN 978-82-02-40545-8
Pages 314
Language nor (iso)
Subject Matematikundervisning
Didaktik
Pedagogik
Grundlärarutbildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics