Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

DSpace Repository

Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark
Author Magnússon, Finnur ; Liveng, Anne ; Bengtsson, Linda ; Fristrup, Tine ; Hall, Jessica ; Hansen, Anne Lise ; Harnett, Tove ; Olsson, Anette ; Røhder, Lotte ; Schrøder, Margit ; Magnússon, Finnur ; Christensen, Jonas ; Liveng, Anne ; Bengtsson, Linda ; Fristrup, Tine ; Hall, Jessica ; Hansen, Anne Lise ; Harnett, Tove ; Olsson, Anette ; Rämgård, Margareta ; Røhder, Lotte ; Schrøder, Margit ; Thygesen, Susanne
Editor Magnuson, Finnur ; Christensen, Jonas ; Liveng, Anne
Date 2013
English abstract
This anthology is part of the CareSam project, which focuses on the elderly sector in Sweden and Denmark and is financed by the EU-Interreg I VA. The purpose of this project is to establish a CareSam network in the Øresund region. This network will bring together interest groups in order to create in-service training, identify opportunities for cooperation, and provide a two-way knowledge transfer within the region. The project will make substantial and transparent contributions to the development of quality assessment for public-sector elderly care in the region. Even though there are many similarities between Sweden and Denmark, there is significant potential for knowledge transfer within the elderly sector – Sweden and Denmark have different traditions when it comes to client influence, education systems, service and attitudes. CareSam is a cooperative initiative between Malmö University, Sweden (www.mah.se) and Roskilde University, Denmark (www.ruc.dk), as well as Scania´s Association of Local Authorities, Sweden (www.kfsk.se) and Metropol College, Denmark (www.phmetropol.dk). The project content includes theoretical inputs, evaluation and process work. The goals of the project are to strengthen the day-to-day integration of the elderly sector in the Øresund region, to establish a functional network, and to promote knowledge acquisition in the following areas: • Cultural knowledge and the future of elderly care in the Øresund region • Education in the elderly sector • Dementia in the elderly and its impact on staff
Swedish abstract
Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken.
Publisher Europeiska Unionen
Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Caresam
äldreomsorg
Öresundsregionen
äldrepolitik
äldreboende
omsorgspersonal
socialpedagogik
äldrepedagogik
demens
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16574 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics