Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

DSpace Repository

Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Magnússon, Finnur sv
dc.contributor.author Liveng, Anne sv
dc.contributor.author Bengtsson, Linda sv
dc.contributor.author Fristrup, Tine sv
dc.contributor.author Hall, Jessica sv
dc.contributor.author Hansen, Anne Lise sv
dc.contributor.author Harnett, Tove sv
dc.contributor.author Olsson, Anette sv
dc.contributor.author Røhder, Lotte sv
dc.contributor.author Schrøder, Margit sv
dc.contributor.author Magnússon, Finnur
dc.contributor.author Christensen, Jonas
dc.contributor.author Liveng, Anne
dc.contributor.author Bengtsson, Linda
dc.contributor.author Fristrup, Tine
dc.contributor.author Hall, Jessica
dc.contributor.author Hansen, Anne Lise
dc.contributor.author Harnett, Tove
dc.contributor.author Olsson, Anette
dc.contributor.author Rämgård, Margareta
dc.contributor.author Røhder, Lotte
dc.contributor.author Schrøder, Margit
dc.contributor.author Thygesen, Susanne
dc.contributor.editor Magnuson, Finnur
dc.contributor.editor Christensen, Jonas
dc.contributor.editor Liveng, Anne
dc.date.accessioned 2014-01-07T10:31:49Z
dc.date.available 2014-01-07T10:31:49Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16574
dc.description Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken. en_US
dc.description.abstract This anthology is part of the CareSam project, which focuses on the elderly sector in Sweden and Denmark and is financed by the EU-Interreg I VA. The purpose of this project is to establish a CareSam network in the Øresund region. This network will bring together interest groups in order to create in-service training, identify opportunities for cooperation, and provide a two-way knowledge transfer within the region. The project will make substantial and transparent contributions to the development of quality assessment for public-sector elderly care in the region. Even though there are many similarities between Sweden and Denmark, there is significant potential for knowledge transfer within the elderly sector – Sweden and Denmark have different traditions when it comes to client influence, education systems, service and attitudes. CareSam is a cooperative initiative between Malmö University, Sweden (www.mah.se) and Roskilde University, Denmark (www.ruc.dk), as well as Scania´s Association of Local Authorities, Sweden (www.kfsk.se) and Metropol College, Denmark (www.phmetropol.dk). The project content includes theoretical inputs, evaluation and process work. The goals of the project are to strengthen the day-to-day integration of the elderly sector in the Øresund region, to establish a functional network, and to promote knowledge acquisition in the following areas: • Cultural knowledge and the future of elderly care in the Øresund region • Education in the elderly sector • Dementia in the elderly and its impact on staff en_US
dc.format.extent 232
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Europeiska Unionen
dc.publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
dc.subject Caresam en_US
dc.subject äldreomsorg en_US
dc.subject Öresundsregionen en_US
dc.subject äldrepolitik en_US
dc.subject äldreboende en_US
dc.subject omsorgspersonal en_US
dc.subject socialpedagogik en_US
dc.subject äldrepedagogik en_US
dc.subject demens en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark en_US
dc.type Book en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics