Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna

DSpace Repository

Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna

Details

Files for download
Icon
Varför vi älskar ...
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna
Author Hellström, Anders
Date 2013
Swedish abstract
Författaren undersöker Sverigedemokraternas (SD) roll i svensk politik. Huvudargumentet är att vi älskar att hata SD och att vårt gemensamma avståndstagande uttrycker nationell gemenskap och samhörighet. Enligt denna logik har SD inte bara fel åsikter; de representerar också onda typer. För att förstå SD:s utanförskapsposition i svensk politik är det väsentligt att beakta politisk kommunikation som någonting utöver rationella intressen eller skapande av kompromisser. Politik handlar också om förlösande av känslor, om att formulera visioner och agera ut sina passioner för eller mot ett specifikt politiskt projekt. Materialet jag utgår ifrån är SD:s politiska riktlinjer inför valet 2010 och den offentliga debatten om partiet, uttryckt i den löpande medierapporteringen. Teoretiskt anknyter jag till den akademiska diskussionen om vilka begrepp, exempelvis ”nationalism” och ”populism” som används för att klassificera den typ av parti som SD utgör. Texten kryddas av löpande referenser till den dagsaktuella politiska debatten.
DOI https://doi.org/10.13068/2000-6217 (link to publisher's fulltext.)
Link http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/artic... (external link to publication)
Publisher Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning
Host/Issue Arkiv : tidskrift för samhällsanalys;2
ISSN 2000-6217
Language swe (iso)
Subject Populism
Nationalism
Sverigedemokraterna
svenskhet
offentlig debatt
politik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16578 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics