Sociala risker : en begrepps- och metoddiskussion

DSpace Repository

Sociala risker : en begrepps- och metoddiskussion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Sociala risker : en begrepps- och metoddiskussion
Author Hallin, Per-Olof
Date 2013
Swedish abstract
Social risk och social oro är begrepp som ofta har kommit att användas av svenska myndigheter för att fånga aspekter av socialt oönskade händelser och deras konsekvenser. Bakgrunden till det ökade intresset är komplex, men möjligheten för omskakande terrordåd och oroligheter i storstadsområden har troligtvis haft stor betydelse. Samtidigt innebär det ökade intresset för socialt oönskade händelser en utmaning för den riskforskningstradition som främst har sina rötter i industriella processer, bränder och naturkatastrofer. En inriktning som har dominerat kommuners och myndigheters säkerhetsarbete under lång tid. Det finns behov av att inkludera socialt relaterade oönskade händelser i myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser. Denna skrift problematiserar begreppet social risk och de metoder respektive arbetssätt som håller på att utvecklas. På grund av begreppets starka koppling till olika myndighetsperspektiv och därmed en särskild maktposition föreslås ett öppet och dialogiskt arbetssätt.
Publisher Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Series/Issue Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS);15
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-981058-5-8
Language swe (iso)
Subject Sociala risker
Risk- och sårbarhetsanalys
Dialogisk arbetsmetod
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16581 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics