Existentiella frågor i religionsundervisning för ett hållbart samhälle

DSpace Repository

Existentiella frågor i religionsundervisning för ett hållbart samhälle

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Existentiella frågor i religionsundervisning för ett hållbart samhälle
Author Liljefors Persson, Bodil
Editor Hartsmar, Nanny ; Liljefors Persson, Bodil
Date 2013
Swedish abstract
I kapitlet Existentiella frågor i religionsundervisning för ett hållbart samhälle, skriver Bodil Liljefors Persson om vad som kan kopplas till medborgerlig bildning utifrån de samhällsorienterande ämnena och särskilt fokuseras religionskunskapsundervisningen. Kapitlet är indelat i tre delar där den första delen lyfter upp vad som är centralt innehåll i kursplanerna för de fyra samhällsorienterande ämnena. I den andra delen av kapitlet presenteras en historisk översikt över hur religionskunskapsämnet har utvecklats samt dess relation till religionsvetenskap och lärarutbildning. Här ges också två exempel på teman inom ramen för ämnet religionskunskap: livsfrågor/existentiella frågor och Abrahams barn som undervisningstema. Kapitlet avslutas med att Liljefors Persson lyfter upp centrala tankar kring vad som efterfrågas av elever i undervisningen samt hur en ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt medveten undervisning i religionskunskap kan utformas kopplad till medborgerlig bildning.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle
ISBN 9789144060620
Pages 20
Page 125-144
Language swe (iso)
Subject religionsdidaktik
religionskunskapsundervisning
existentiella frågor
livsfrågor
tema Abrahams barn
inkluderande undervisning
hållbart samhälle
studenters lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics