Mayakulturen och mytbildningen kring 2012 som världens undergång

DSpace Repository

Mayakulturen och mytbildningen kring 2012 som världens undergång

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Mayakulturen och mytbildningen kring 2012 som världens undergång
Author Liljefors Persson, Bodil
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2013
Swedish abstract
Bokkapitlet handlar om hur mayakalenderns genomslag inom New Age grupper och i populärkulturen lett till en enorm spridning av föreställningen att slutdatumet den 21 december 2012 förknippas med världens undergång. I kapitlet presenteras hur mayakulturen har tagits upp i olika populärkulturella sammanhang som filmer och litteratur, och hur detta tagits upp inom några nyandliga filosofiska grupper i Sverige. Kapitlet avslutas med en diskussion om världens gång, andliga globala resenärer och betydelsen av heliga platser samt genomgående kopplas till hur detta kan användas i religionskunskapsundervisning med elever i klassrummet.
Publisher Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR)
Host/Issue Religion & populärkultur
Volume 44
Series/Issue Årsbok Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR);2012
ISSN 0348-8918
Pages 11
Page 83-93
Language swe (iso)
Subject mayakulturen
mayakalendern
apokalyptik
religionsdidaktik
livsfrågor
populärkultur
nyandlighet
heliga platser
Ale stenar
Chichen Itzá
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16589 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics