Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie

DSpace Repository

Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie
Author Svantesson, Helena ; Zizka, Hanna
Date 2005
English abstract
The aim of this literature review was to examine the significance of education in patient handling technique and initiation of equipment for patient handling. We have chosen Virginia Hendersons nursing method as theoretical framework. The questions asked were: – Have the nursing personnel experienced any physical or psychological alteration after they received training in patient handling technique. – How does the patient experience the transfers after the nursing personnel have received training. – Is there any significant statistical differens in the numbers of work related injuries among nursing personnel after after they have received training in patient handling technique. The result shows that education in patient handling technique according to the Stockholm Training Concept, the Durewall Method, Dotte´s Manutention Method, Natural Mobility and initiation of equipment for patient handling, for example mechanical lifts, gave a positive result. The personnel experienced decreased work load and patients experienced the transfers more comfortable and secure and the number of work related injuries and lost work days were reduced. Education and imple-mentation of patient handling equipment contribute to increase the quality of nursing. All units could use these interventions by introducing education in patient handling technique and purchasing of patient handling equipment
Swedish abstract
Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga betydelsen av utbildning i förflyttningsteknik inom omvårdnadsarbetet. Som teoretisk referensram har vi använt oss av Virginia Hendersons ”Grundprinciper för patientvårdande verksamhet” De frågor som ställts är följande: – Har vårdpersonalen upplevt någon fysisk eller psykisk förändring efter utbildning inom förflyttningsteknik? – Hur upplever patienten förflyttningar efter att vårdpersonalen genomgått utbildning inom området? – Finns det någon statistisk skillnad i antalet arbetsrelaterade skador hos vårdpersonal efter genomgången utbildning inom förflyttningsteknik? Resultatet visar att utbildning inom förflyttningsteknik, Stockholmsmetoden, Durewall-Metoden, Dotte´s manutention, Frisk-förflyttning samt införande av olika förflyttnings-hjälpmedel såsom ex liftar visade sig ge positiva effekter. Personalen upplevde arbetsbelastningen som mindre, patienterna upplevde förflyttningarna mer komfortabla och säkra och antalet arbetsskador och förlorade arbetsdagar minskade. Utbildning och införande av hjälpmedel bidrar till att höja kvaliteten på vården. Alla avdelningar och instutitioner skulle kunna använda sig av detta i sin verksamhet genom personalutbildning i förflyttningsteknik, inköp av hjälpmedel samt utbildning i hur dessa hjälpmedel ska användas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förflyttningshjälpmedel
förflyttningsteknik
omvårdnad
patient
sjuksköterska
upplevelse
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1660 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics