Unga möter ökade sociala risker - en bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap

DSpace Repository

Unga möter ökade sociala risker - en bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Unga möter ökade sociala risker - en bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap
Author Olofsson, Jonas ; Lundahl, Lisbeth
Date 2013
English abstract
Patterns of youth transitions from school to work have changed and become more individualized and lengthy. Young people’s transition patterns are affected by extended periods of education, but also by changes in the workplace, with increased competition in the labour market, increased efficiency standards, and temporary jobs and more part-time working. Young people with the weakest resources find themselves in greatest difficulties. The established political welfare systems seem ill-designed to meet the risks that youth and young adults face. The one-sided activation strategy or job first-principle with increased demands on the individual appears to have reached its limits. Instead a social investment strategy is advocated, with a focus on flexible training possibilities close to working life.
Swedish abstract
Det mesta talar för att ungas övergångs- och etableringsmönster har förändrats och blivit mer individualiserade och utdragna. Ungas övergångar påverkas av förlängda utbildningsperioder, men också av förändringar i arbetslivet med ökad konkurrens på arbetsmarknaden, tilltagande effektivitetskrav, tidsbegränsade jobb och mer deltidsarbetande. Unga med svagast resurser har svårast att hantera utmaningarna. De etablerade välfärdspolitiska systemen tycks illa utformade för att möta de sociala risker som unga och unga vuxna ställs inför. Den aktiveringspolitiska strategin med ökade krav på den enskilde tycks också ha nått vägs ände. Mer av sociala investeringsstrategier med fokus på flexibla utbildningsinsatser nära kopplade till arbetslivet förespråkas både i Sverige och i EU-sammanhang.
Link http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/a... (external link to publication)
Host/Issue Socialmedicinsk tidskrift : organ för sjuk- och hälsovård;5
Volume 90
ISSN 0037-833X
Language swe (iso)
Subject Work
Unemployment
Education
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16600 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics