Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie

DSpace Repository

Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svantesson, Helena
dc.contributor.author Zizka, Hanna
dc.date.accessioned 2005-06-09T08:17:05Z
dc.date.available 2005-06-09T08:17:05Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1660
dc.description Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga betydelsen av utbildning i förflyttningsteknik inom omvårdnadsarbetet. Som teoretisk referensram har vi använt oss av Virginia Hendersons ”Grundprinciper för patientvårdande verksamhet” De frågor som ställts är följande: – Har vårdpersonalen upplevt någon fysisk eller psykisk förändring efter utbildning inom förflyttningsteknik? – Hur upplever patienten förflyttningar efter att vårdpersonalen genomgått utbildning inom området? – Finns det någon statistisk skillnad i antalet arbetsrelaterade skador hos vårdpersonal efter genomgången utbildning inom förflyttningsteknik? Resultatet visar att utbildning inom förflyttningsteknik, Stockholmsmetoden, Durewall-Metoden, Dotte´s manutention, Frisk-förflyttning samt införande av olika förflyttnings-hjälpmedel såsom ex liftar visade sig ge positiva effekter. Personalen upplevde arbetsbelastningen som mindre, patienterna upplevde förflyttningarna mer komfortabla och säkra och antalet arbetsskador och förlorade arbetsdagar minskade. Utbildning och införande av hjälpmedel bidrar till att höja kvaliteten på vården. Alla avdelningar och instutitioner skulle kunna använda sig av detta i sin verksamhet genom personalutbildning i förflyttningsteknik, inköp av hjälpmedel samt utbildning i hur dessa hjälpmedel ska användas. en
dc.description.abstract The aim of this literature review was to examine the significance of education in patient handling technique and initiation of equipment for patient handling. We have chosen Virginia Hendersons nursing method as theoretical framework. The questions asked were: – Have the nursing personnel experienced any physical or psychological alteration after they received training in patient handling technique. – How does the patient experience the transfers after the nursing personnel have received training. – Is there any significant statistical differens in the numbers of work related injuries among nursing personnel after after they have received training in patient handling technique. The result shows that education in patient handling technique according to the Stockholm Training Concept, the Durewall Method, Dotte´s Manutention Method, Natural Mobility and initiation of equipment for patient handling, for example mechanical lifts, gave a positive result. The personnel experienced decreased work load and patients experienced the transfers more comfortable and secure and the number of work related injuries and lost work days were reduced. Education and imple-mentation of patient handling equipment contribute to increase the quality of nursing. All units could use these interventions by introducing education in patient handling technique and purchasing of patient handling equipment en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject förflyttningshjälpmedel en
dc.subject förflyttningsteknik en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject patient en
dc.subject sjuksköterska en
dc.subject upplevelse en
dc.subject utbildning en
dc.title Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics