Bullrets omfattning och inverkan på sjukhusmiljö

DSpace Repository

Bullrets omfattning och inverkan på sjukhusmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bullrets omfattning och inverkan på sjukhusmiljö
Author Bååth, Mattias ; Collins, Skúli
Date 2005
English abstract
The aim of this study was to examine how noise effects the hospital environment with regards to nursing staff and patients. The aim also includes nursing staff’s and patients’ possible different perceptions’ of noise. The extent and effect of noise on the ward have also been studied. The result of the study shows that the noise environment of the hospital. exceeds the recommended guidelines set by the WHO. Furthermore the study indicates that nurses in the UK have poor knowledge about the noise phenomenon. Nurses ‘and patients’ perceptions’ regarding noise differ to some degree.
Swedish abstract
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur buller påverkar sjukhusmiljön med hänseende på vårdpersonal och patienter. Studiens avsikt omfattar även en undersökning av vårdpersonalens och patienters eventuella olika uppfattningar angående buller. Effekterna av buller och dess omfattning inom vårdavdelningsmiljön har också undersökts. Resultatet av studien visar på att bullermiljön på sjukhus överskrider de riktlinjer för buller som WHO fastslagit. Vidare visar studien på indikationer på att brittiska sjuksköterskors kunskap angående fenomenet buller är bristfällig. Sjuksköterskors och patienters uppfattningar av buller varierar till viss del.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject effects
hospital
noise
noise levels
nurses
nursing staff
patients
perception
Handle http://hdl.handle.net/2043/1661 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics