Det svenska firmalandskapet

DSpace Repository

Det svenska firmalandskapet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Det svenska firmalandskapet
Author Radmann, Aage
Date 2013
Swedish abstract
Artikeln redogör för den svenska huliganismen, med särskilt fokus på firmornas utveckling och status. Undersökningen visar att det under 2012 finns ca 700 aktiva huliganer i Sverige, vilket utgör ca 3 procent av antalet organiserade supportrar. De såkallade babyfirmorna samt seniorverksamheten i firmakulturen diskuteras. Medias roll samt maskulinitetsteorier problematiseras.
Link http://www.regeringen.se/sb/d/16861/a/212340... (external link to publication)
Publisher Fritzes
Host/Issue Mera glädje för pengarna : slutbetänkande
Series/Issue Statens offentliga utredningar SOU;19
ISSN 0375-250x
ISBN 978-91-38-23911-7
Pages 19
Page 169-187
Language swe (iso)
Subject idrottsvåld
huligaism
firmor
supporterskap
media
maskulinitet
identitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16611 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics