Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

DSpace Repository

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
Author Lutz, Kristian
Date 2013
Swedish abstract
Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering och med en relationell syn på barns avvikelser - det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön. Läs mer För att belysa detta tas många viktiga frågor upp, exempelvis: - Att definiera vad som är normalt. - Att se skolan som en ideologisk arena. - Att bemöta det som inte är lagom. - Att professionell samverkan inte är oproblematisk. Boken har ett kritiskt granskande perspektiv och innehåller såväl forskning om specialpedagogiska frågor i förskolans och skolans värld som fallbeskrivningar utifrån författarens egna erfarenheter som verksam pedagog. I anslutning till fallbeskrivningarna behandlas ofta frågor om etiska dimensioner och dilemman. Boken tar upp nordisk specialpedagogisk forskning och ger även en internationell utblick. Den avslutas med ett antal diskussionsfrågor kopplade till de olika kapitlen. Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola- möte med det som inte anses som LAGOM vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildningar. Den vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga samt till lärare på lärarutbildningar.
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-10564-9
Pages 139
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics