Så mycket mer än ett sår. Om att leva med venöst bensår.

DSpace Repository

Så mycket mer än ett sår. Om att leva med venöst bensår.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Så mycket mer än ett sår. Om att leva med venöst bensår.
Author Ekecrantz, Ellinor ; Reychman van Rheinberg, Felicia
Date 2005
English abstract
The aim of this literature review was to highlight the daily life experiences, and what affects them, when living with a venous leg ulcer. Eleven research articles were examined and measured by quality according to a given set of criteria. Thereafter the structural analysis was commenced whereby three major themes emerged. Carnevali’s theory of daily life balance was used as a theoretical framework. The three themes that crystallised were: the relation between patient and profession; physical, psychological and social consequences of living with a slow healing venous leg ulcer, and knowledge and perceptions related to the ulcer. The first theme regarded the importance of good communication between the patient and the profession. The second theme considered the patient’s own experiences and feelings in relation to the leg ulcer. The third theme handled the knowledge and perceptions that influenced the patient’s lived experience. The registered nurse has the power and the knowledge to influence the ingredients that shape the patient’s life trajectory. Through good communication, continuity and consideration towards the patient’s feelings related to the leg ulcer, especially regarding pain, the daily life balance could be regained.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att lyfta fram hur vardagen upplevs, och vad som påverkar den, av patienter med svårläkande venöst bensår. Elva vetenskapliga artiklar granskades och kvalitetsbedömdes enligt givna kriterier. Därefter inleddes den strukturella analysen där tre huvudteman framträdde. Carnevalis balansmodell användes som teoretisk referensram. De tre teman som återfanns var: relationen mellan patient och profession; fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av att leva med svårläkande venöst bensår, samt föreställningar och kunskap. Det första temat berörde vikten av god kommunikation mellan patient och profession. Det andra temat behandlade patientens egna känslor och upplevelser relaterade till bensåret. Det tredje temat hanterade kunskap och föreställningar bland såväl patient som sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskan har makt och kunskap att påverka alla de faktorer som präglar patientens tillvaro. Genom god kommunikation, kontinuitet och ett hänsynstagande till patientens upplevelser förknippade med bensåret, i synnerhet smärta, kan dennes balans i vardagen återskapas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bensår
kommunikation
omvårdnad
relation
smärta
upplevelse
communication
experience
leg ulcer
nursing
pain
relationship
Handle http://hdl.handle.net/2043/1663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics